הפסקת קפה עם כתבה במוסף ממון, על ההשקעה החדשה של יוסי אקרמן, ממייסדי openvalley. כחלק מטיפוח עולם היהעדכונים הכי נצפים
העדכונים האחרונים