מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

 1. אופן ולי בע"מ (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע שהיא מחזיקה אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

 2. בעת השימוש וההרשמה באתר, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף ‏9 להלן.

 3. המידע אשר החברה מקבלת ממך כולל מידע המתקבל משימוש באתר (להלן: "מידע משימוש באתר"), כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלך, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הנך בדרך כלל מתעניין שעה שאתה משתמש באתר וכדומה, לרבות פרטיך המזהים, הינו לצרכי מתן השירות והפעלת האתר בצורה הטובה ביותר ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

 4. חלק מן השירותים באתר מצריכים מסירת פרטים אישיים כגון: שמך המלא, מספר טלפון וכתובת הדוא"ל (להלן: "מידע אישי"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך.

 5. השימוש במידע האישי הינו לצרכים, בין היתר, של שיפור השירותים, יצירת קשר, שליחת ניוזלטרים, שליחת פרסומים, שליחת הודעות ועדכונים בנוגע לפעילויות שיווק של החברה, כנסים ואירועים, לצורך הפצת פרסומים אודות החברה וכן מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, בין לבד ובין עם גורמים נוספים, ובכפוף לקבלת הסכמתך אם וככל שזה נדרש על פי דין.

 6. אתה מסכים בזאת כי עם ביצוע הרשמה באתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י החברה ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת על ידי שליחת דוא"ל לכתובת office@openvalley.co.il.

 7. החברה רשאית להשתמש בצדדים שלישיים לצורך ביצוע האמור לעיל. במקרה זה, על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע האישי ובמידע משימוש באתר למטרה אחרת, מלבד האמור במדיניות פרטיות זו.

 8. החברה משתמשת ב- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן: "עוגיות"), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה עוגיות, או שהוא יודיע לך כאשר עוגיות נשלחות אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. 

 9. החברה נוקטת באמצעי אבטחה למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. החברה ממליצה לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטיך האישיים בעת פעילותך באינטרנט.

 10. יתכן והחברה תתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או תשתמש במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, ככל שישנן, עלולות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך ועלולות לשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. יודגש כי השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר.

 11. כל מידע ו/או תוכן אחר שיוזן לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י הזנת מידע ו/או שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר החברה ו/או הצבה של נתונים באתר הינך מצהיר כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיך; למיטב ידיעתך אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; וכי הזנת המידע ו/או החומר לא יפר ו/או ייפגע בזכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או פוגע ו/או מפר כל דין, לרבות פגיעה בפרטיות של צד שלישי מכח כל דין. הנך מאשר לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע במדיניות פרטיות זו. 

 12. במקרה שהחברה תהיה מחויבת למסור את פרטיך על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה, רשאית תהא החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת. 

 13. באתר החברה קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. אנו עושים מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם איננו יכולים להיות אחראים בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן אנו ממליצים בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.

 14. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה.

 15. האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.